Søknad om stipend

Her kan du søke om stipend fra Karina Jensens Minnefond. Vi ber om at du også sender inn 10-15 bilder som viser måten du jobber på,
enten fra prosjektet du søker om støtte til eller andre bilder etter eget valg. Skriv helt kort om bildene i e-posten. Lengste side 2000 pixler og 72 dpi.

Send bildene til trond.idaas@nj.no. Merk e-posten med tittelen på prosjektet ditt.

Karina Jensens Minnefond